Tapamme toimia

Tapamme toimia

Varsinais-Suomen piiri on Metsästäjäliiton jäsen. Piirin jäseniä ovat metsästysseurat jäsenineen sekä piirin henkilöjäsenet. Varsinais-Suomen piirissä on jäseniä noin 9150 ja jäsenseuroja 121.

Vaikuttaminen lähtee seuroista 

Metsästäjäliitossa toimii noin 2600 rekisteröitynyttä yhdistystä, metsästysseuraa. Seurojen toimintaa perustuu seuran sääntöihin ja yhdistyslakiin. Seura voi vaikuttaa liiton päätöksentekoon nimeämällä edustajat Metsästäjäliiton piirin vuosikokouksiin tai esimerkiksi tekemällä aloitteita, jotka käsitellään ensin piirihallituksessa ja viedään sen jälkeen liittokokoukseen. 
 


Piirit huolehtivat paikallisesta toiminnasta

Metsästäjäliitolla on 16 piiriä, joiden toiminta-alue kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Piirit ovat liiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Kussakin piirissä on toiminnanjohtaja ja piirihallitus. Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja on Mari-Anna Hovi.
 


Liittokokouksessa teemme tärkeimmät päätökset

Metsästäjäliitossa korkeinta päätäntävaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva liittokokous. Varsinais-Suomen piiri saa lähettää kokoukseen 2 edustajaa, joiden valtakirjan äänimäärä perustuu piirin jäsenmäärään. Liittokokouksessa hyväksytään talousarvio ja toimintakertomus sekä tulevan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Liittokokous myös nimeää liittohallituksen. Varsinais-Suomen piirin liittokokousedustajat vuonna 2022 ovat  Marko Laine ja Kimmo Suominen, varalla Tuomas Toivonen ja Pekka Anttila.

Liittokokous nimeää liittohallituksen.

 


Liittohallitus toteuttaa liittokokouksen päätöksiä

Liittohallitus hoitaa liiton omaisuutta, päättää palkattavasta henkilökunnasta sekä tukee piirihallitusten toimintaa. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 16 jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Varsinais-Suomen piirin edustajat liittohallituksessa ovat Marko Laine ja hänen varajäsenenään Pekka Patjas. 

Varsinais-Suomen piirin säännöt

V-S piiri säännöt.pdf

 

Varsinais-Suomen piirin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste