Suomen metsastajaliiton Varsinais-Suomen piirin vuosikokous


VUOSIKOKOUS

Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidettiinn 9.3.2019 klo 13:00 Kokoushotelli Linnasmäki,Lustokatu 7, 20380 Turku.

Käsiteltiinn sääntöjen määräämät asiat.

Vuosikokouksen pöytäkirja, Toimintasuunnitelma ja Toimintakertomus on luettavissa piirin sivuilla, Vuosikokoukset ja Toimintakertomukset kohdassa.

Uusiksi piirihallituksen jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Pekka Patjas Pyhämaalta, Juha Vyyryläinen Nousiaisista ja Martti Toivola Turusta.

Kiitämme Pekka Särkilahti, Osmo Luotonen ja Jarmo Nikula pitkäaikaisesta piirihallitus työskentelystä.