Säljakt, jakt och fiske för alla på våra allmänna vatten-outnyttjade möjligheter

 

Säljakt, jakt och fiske för alla på våra allmänna vatten-outnyttjade möjligheter

Plats: Kimito och Syndalen
Tid: 19.-20.5.2018

Kom och lär dig allt om säljakt! På lördag förmiddag kommer vi att ha föreläsningar om
jaktområden (allmänna och privata), tillstånd och teorin runt säljakten. Sen på eftermiddagen
kommer vi att slakta en säl och ta prover på den och fylla i de blanketter som behövs för
proverna. Vi kommer även att bereda skinnet så att det kan tas till vara på bästa möjliga vis.
På söndag så kommer vi att ha skytteträning på Syndalens skjutbana. Vi prövar olika
ammunition och olika distanser för säkert skytte.
Kursen kostar 70 € och då ingår kaffe och lunch på lördag och korvgrillning på söndag.
Anmälningar tar Michaela Poutanen 0505648371 eller varsinaissuomi@metsastajaliitto.fi
emot fram till den 12. Maj.
 
Preliminärt program:

Lördagen i Brusaby-Kimito

Madeleine Nyman

- jakt och fiskerätt på allmänna vatten-lagen och utflyktskartan

- Naturskyddsområden på våra allmänna vatten-hur gick det med jakten och fisket

- Nya naturskyddsområden på kommande-hur går det för den allmänna säl- & fågeljakten, fisket?

 

Esa Nykänen

- jaktturism i skärgården-Företagarens visioner

- Säl- och fågeljakt, utrustning och säkerhet

 

Pontus Enestam

- säljakt på samfällda- och privata vattenområden-nya möjligheter?

- hanteringen av säl

 

Roland Sundfors

- Säljakt på drivisen ”I fälan”

 

Söndagen i Syndalen-Hangö

Jägarmässigt sälskytte

- Val av ammunition

- Skytteövningar